Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Pochody 1-majowe uczniów ZSG
17
 
Szwalnia Helikon-Tex
37
 
Pomnik Stanisława Staszica
2
 
Wnętrza
1
 
Uczniowie i nauczyciele
23
 
Drukarnia Bedax
5
 
Kronika szkoły 1971-1980
186
 
Sala gimnastyczna
3
 
Budynek nr A8
3
 
Kładka (rz. Włodzica / Noworudzka Szkoła Techniczna)
10
 
 
 
 
  ID: 521020

Noworudzka Szkoła Techniczna

Szkoła Górnicza, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Skromne swoje początki szkoła zaczęła 4 kwietnia 1946 r., kiedy to na mocy decyzji wydanej przez Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego powołano do życia Dokształcającą Szkołę Zawodową Przemysłu Węglowego w Nowej Rudzie im Stanisława Staszica. W pierwszym roku istnienia szkoła liczyła zaledwie 10 nauczycieli i 105 uczniów, którzy uczyli się w trzech gabinetach. Historia samego budynku sięga drugiej połowy lat 30-tych XX w. W 1938 r. został w całości oddanym do użytku. Dokumentację budynku ...
Skromne swoje początki szkoła zaczęła 4 kwietnia 1946 r., kiedy to na mocy decyzji wydanej przez Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego powołano do życia Dokształcającą Szkołę Zawodową Przemysłu Węglowego w Nowej Rudzie im Stanisława Staszica. W pierwszym roku istnienia szkoła liczyła zaledwie 10 nauczycieli i 105 uczniów, którzy uczyli się w trzech gabinetach. Historia samego budynku sięga drugiej połowy lat 30-tych XX w. W 1938 r. został w całości oddanym do użytku. Dokumentację budynku wykonał miejscowy architekt Rode, a budową kierował oddział budowlany kopalni "Nowa Ruda". Przed powrotem ziem zachodnich do macierzy kierownikiem szkoły był inż. górnictwa Ernest Herden. Wyższy dozór kopalni, czyli najlepsi fachowcy noworudzkiej kopalni uczyli przedmiotów zawodowych, a nauczyciele ze szkół noworudzkich - przedmiotów ogólnych. Uczniowie za pracę otrzymywali specjalne wynagrodzenie. Po wojnie w 1948 r. do szkoły uczęszczało już 210 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły był Kazimierz Juda. Nazwa szkoły uległa wielokrotnej zmianie: Szkoła Przemysłowo-Górnicza Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Nowej Rudzie od 1.06.1947 do 31.08.1952 r., Zasadnicza Szkoła Górnicza Ministerstwa Górnictwa w Nowej Rudzie od 1.09.1952 do 31.08.1954 r., Zasadnicza Szkoła Górnicza Ministerstwa Górnictwa Węglowego w Nowej Rudzie od 1.09.1954 do 31.08.1957 r., Zasadnicza Szkoła Górnicza Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Nowej Rudzie od 1.09.1957 do 8.05.1959 r., Zasadnicza Szkoła Górnicza Kopalni Węgla Kamiennego "Nowa Ruda" w Nowej Rudzie od 9.05.1959 do 31.08.1978 r., Zespół Szkół Górniczych Ministerstwa Górnictwa w Nowej Rudzie od 1.09.1978 r. W 1958 roku szkołę przejęła Kopalnia Węgla Kamiennego i nastąpił długo oczekiwany przełom, który uwidocznił się między innymi w: wzroście liczby uczniów, ustabilizowaniu się kadra pedagogiczna, modernizacji i rozbudowie na szeroką skalę bazy do szkolenia teoretycznego oraz praktycznego, wyposażeniu w bardzo nowoczesne, jak na ówczesne czasy, zestawy pomocy naukowych i środków audiowizualnych. Dzięki KWK "Nowa Ruda", szkoła stała się jedną z najlepiej pracujących i wyposażonych szkół resortowych w kraju. Na przełomie lat 1963/64 liczba kształcących się w niej uczniów przekroczyła 500 i zorganizowano internat. W latach 1964/65 kopalnia przekazała szkole sztolnię, gdzie zaczęto organizować zajęcia praktyczne, a klasy trzecie praktykę odbywały na specjalnym polu szkoleniowym w kopalni "Słupiec". W roku 1971 wybudowano nowy kompleks warsztatowy istniejący do dziś, w który znalazły miejsce: kuźnia i spawalnia, warsztat mechaniczny, warsztat elektryczny. W budynku po magazynach kopalnianych wybudowano sporą salę gimnastyczną, w której po dziś dzień odbywają się zajęcia oraz zawody nawet międzyszkolne. Po likwidacji KWK „Nowa Ruda” szkoła przejęła kino "Górnik” i stadion sportowy wybudowany dla Górniczego Klubu Sportowego "Piast". W kinie część pomieszczeń wykorzystuje się jako gabinety przedmiotowe, a część - do prowadzenia działalności kulturalnej. Na stadionie odbywają się lekcje wychowania fizycznego i imprezy sportowe. W budynku stanowiącym niegdyś siedzibę klubu zorganizowano hotel. 1 września 1978 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania powołało pełną szkołę średnią o nazwie Zespół Szkół Górniczych Ministerstwa Górnictwa w Nowej Rudzie. W 1981 roku szkoła liczyła już ponad 1200 uczniów kształcących się w 40 oddziałach, a pracowało w niej ponad 60 nauczycieli. Likwidowanie kopalń przyniosło potrzebę zmian kierunków kształcenia w szkole. Po przekształcenie Zespołu Szkół Górniczych Ministerstwa Górnictwa w Zespół Szkół Zawodowych Państwowej Agencji Węgla Kamiennego przyszło przekształcenie w Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Nie otwierano już klas górniczych. Dnia 1.01.1993 pełną kontrolę nad szkołą przejęło Kuratorium Oświaty i Wychowania. Od 1 września 2002 roku, szkoła zmieniła nazwę na Noworudzką Szkołę Techniczną. Cały czas wzbogacała się o nowy sprzęt komputerowy. 01 września 2005 r. powstał Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie łączący trzy noworudzkie szkoły: Noworudzką Szkołę Techniczną im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz „poligraficzną", czyli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Johannesa Gutenberga.
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1944
  komentarze: 0
  Nowa Ruda, ujęcie na przemysłową cześć miasta, obecnie dzielnica ...
 • Data: 1966
  komentarze: 0
  Tablo absolwentów Zasadniczej Szkoły Górniczej kop.Nowa Ruda z ...
 • Data: 1975
  komentarze: 0
  Czyn społeczny uczniów szkoły górniczej na ul.Świdnickiej w Drogosławiu.Wyrywanie ...
 • Data: 1975-1980
  komentarze: 0
  Rozbudowa szkoły górniczej.Budowa tzw. łącznika pomiędzy budynkiem ...
 • Data: 1976
  komentarze: 1
  Zakończenie roku szkolnego w ZSG- data jak na zdjęciu
 • Data: 1976
  komentarze: 0
  Pożegnanie sztandaru szkoły przez absolwentów
 • Data: 1977
  komentarze: 2
  Uczniowie ZSG na zajęciach praktycznych w warsztatach kopalnianych ...
 • Data: 1978
  komentarze: 0
  Rozbudowa szkoły-adaptacja warsztatów stolarni kopalni na sale ...
 • Data: 1978
  komentarze: 0
  Pożegnanie absolwentów ,impreza na placu apelowym szkoły.
 • Data: 1979
  komentarze: 0
  Jan Jankiewicz kolarz, olimpijczyk, absolwent szkoły górniczej ...
 • Data: 1980
  komentarze: 1
  Model szybu "Bolesław" w Przygórzu.Model ten brał udział w pochodach ...
 • Data: 1980-06
  komentarze: 0
  Zakończenie roku szkolnego w ZSG kop.Nowa Ruda.Nagrody dla najlepszych ...
 • Data: 1987
  komentarze: 0
  Ogólny widok na budynki Zespołu Szkół Górniczych w Nowej Rudzie ...
 • Data: 2000
  komentarze: 0
  Układanie nowego asfaltu obok szkoły górniczej na ulicy Stara ...
 • Data: 2006
  komentarze: 2
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie, budynki "A" (tzw.: ...
 • Data: 2006
  komentarze: 0
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie, budynki "A" (tzw.: ...
 • Data: 2006
  komentarze: 1
  ZSP w Nowej Rudzie. Kompleks budynków "A" (tzw. "górnicza"). Tablice ...
 • Data: 2007
  komentarze: 0
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie, budynki "A" (tzw.: ...
 • Data: 2007
  komentarze: 0
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie, budynki "A" (tzw.: ...
 • Data: 2007
  komentarze: 0
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie, budynki "A" (tzw.: ...
 • Data: 2007
  komentarze: 0
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie, budynki "A" (tzw.: ...
 • Data: 2007
  komentarze: 1
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie, budynki "A" (tzw.: ...
 • Data: 2007
  komentarze: 1
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie, budynki "A" (tzw.: ...
 • Data: 2007
  komentarze: 2
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie, budynki "A" (tzw.: ...
 • Data: 2007
  komentarze: 0
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie, budynki "A" (tzw.: ...
 • Data: 2007
  komentarze: 0
  ZSP w Nowej Rudzie. Kompleks budynków "A" (tzw. "górnicza"). Apel ...
 • Data: 2012-08-23
  komentarze: 0
  Zdjęcie wykonane na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ...
 • Data: 2012-08-23
  komentarze: 0
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych dawna Szkoła Górnicza w Nowej ...
 • Data: 2012-08-23
  komentarze: 0
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie.
 • Data: 2012-08-23
  komentarze: 0
  Zdjęcie wykonane na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ...
 • Data: 2012-08-23
  komentarze: 0
  Dawna Szkoła Górnicza przy ulicy Stara Droga w Nowej Rudzie. Późniejsza ...
 • Data: 2012-08-23
  komentarze: 0
  Budynek nr B4 położony na terenie dawnej Noworudzkiej Szkoły Technicznej.
 • Data: 2012-08-23
  komentarze: 0
  Zdjęcie wykonane na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ...
 • Data: 2012-10-17
  komentarze: 0
  Budynki dawnej Szkoły Górniczej w Nowej Rudzie.
 • Data: 2014-08-20
  komentarze: 0
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych dawna Szkoła Górnicza w Nowej ...
 • Data: 2015-02-13
  komentarze: 0
  Budynki warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie. ...
 • Data: 2015-02-13
  komentarze: 1
  Warsztaty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Stara Droga ...
 • Data: 2016-07-07
  komentarze: 0
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie.
 • Data: 2022-03-12
  komentarze: 0
  Noworudzka Szkoła Techniczna.

Noworudzka Szkoła Techniczna na innych fotografiach
 • 1944