Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

1 2 3 4 5 >>

2022-09-26
Konradów DKL
Powiat kłodzki
Konradów
Konradów DKL
Powiat kłodzki
Konradów
Konradów DKL
Konradów
Dom nr 67a?
Konradów DKL
Konradów
Dom nr 67a?
Konradów DKL
Konradów
Dom nr 67a?
Konradów DKL
Konradów
Dom nr 67a?
Konradów DKL
Konradów
Dom nr 30 (d. gospoda)
Konradów DKL
Konradów
Dom nr 30 (d. gospoda)
Konradów DKL
Konradów
Dom nr 30 (d. gospoda)
Konradów DKL
Konradów
Dom nr 30 (d. gospoda)
Konradów DKL
Konradów
Gospodarstwo agroturystyczne Alpaka
Konradów DKL
Konradów
Gospodarstwo agroturystyczne Alpaka
Konradów DKL
Konradów
Gospodarstwo agroturystyczne Alpaka
Konradów DKL
Konradów
Gospodarstwo agroturystyczne Alpaka
Konradów DKL
Konradów
Gospodarstwo agroturystyczne Alpaka
Konradów DKL
Konradów
Gospodarstwo agroturystyczne Alpaka
Konradów DKL
Konradów
Gospodarstwo agroturystyczne Alpaka
Konradów DKL
Konradów
Gospodarstwo agroturystyczne Alpaka
Konradów DKL
Konradów
Gospodarstwo agroturystyczne Alpaka
Konradów DKL
Konradów
Gospodarstwo agroturystyczne Alpaka
Konradów DKL
Konradów
Gospodarstwo agroturystyczne Alpaka
2022-09-25
Konradów DKL
Konradów
Dom nr 85
Konradów DKL
Konradów
Dom nr 85
Konradów DKL
Konradów
Dom nr 85
2022-05-20
Konradów DKL
Mała architektura sakralna w Konradowie
Kapliczka słupowa I
Konradów DKL
Krzyże i kapliczki pokutne
Kapliczka pokutna - Konradów
2021-08-11
Konradów DKL
Mała architektura sakralna w Konradowie
Kapliczka domkowa
Konradów DKL
Mała architektura sakralna w Konradowie
Kapliczka domkowa
2021-07-16
Konradów DKL
Konradów
Dom nr 31
Konradów DKL
Konradów
Dom nr 31
2021-04-15
Konradów DKL
Konradów
Dom nr 54
2021-03-20
Konradów DKL
Konradów
Dom nr 54
2021-03-18
Konradów DKL
Mała architektura sakralna w Konradowie
Krzyż Męka Pańska V
Konradów DKL
Mała architektura sakralna w Konradowie
Krzyż Męka Pańska V
Konradów DKL
Konradów
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
2021-03-17
Konradów DKL
Konradów
Dom drewniany (ruina)
2021-02-17
Konradów DKL
Konradów
Dokumenty
Konradów DKL
Konradów
Dokumenty
2020-11-22
Konradów DKL
Konradowski Potok w Konradowie
Most drogowy XII (Konradowski Potok/Konradów)
Konradów DKL
Konradowski Potok w Konradowie
Most drogowy XII (Konradowski Potok/Konradów)

1 2 3 4 5 >>


  ID: 504643 ADMINISTRATORZY

Konradów


Dawniej
Konradswalde, Conradswalde
Powiat
Liczba zdjęć
792
Rodzaj
Wieś
 
Nazwa wsi utworzona została zapewne od niemieckiego imienia „Konrad" i słowa „Wald" (las). Prawdopodobnie odnosiła się do osoby właściciela lasu. Obecna nazwa miejscowości nawiązuje do lokalnej tradycji. Pierwsza wzmianka o Konradowie, wsi założonej na żyznych gruntach, pochodzi z 1346 roku. Wówczas miejscowość ta należała do dóbr karpieńskich i funkcjonowała według zasad prawa niemieckiego. Już w 1366 roku Konradów był wsią parafialną, a w 1416 roku wzmiankowano tu sędziostwo, które niewątpliwie ...
Nazwa wsi utworzona została zapewne od niemieckiego imienia „Konrad" i słowa „Wald" (las). Prawdopodobnie odnosiła się do osoby właściciela lasu. Obecna nazwa miejscowości nawiązuje do lokalnej tradycji. Pierwsza wzmianka o Konradowie, wsi założonej na żyznych gruntach, pochodzi z 1346 roku. Wówczas miejscowość ta należała do dóbr karpieńskich i funkcjonowała według zasad prawa niemieckiego. Już w 1366 roku Konradów był wsią parafialną, a w 1416 roku wzmiankowano tu sędziostwo, które niewątpliwie powstało znacznie wcześniej. W 2 połowie XVI wieku i w 1 ćwierci XVII stulecia, w czasie niepokojów religijnych związanych z reformacją, Konradów tracił okresowo status wsi parafialnej i dołączony był do parafii w Nowym Waliszowie. W dobie wojny 30–letniej wieś znacznie zubożała, głównie ze względu na zniszczenia, kontrybucje i zarazy. W 1684 roku została sprzedana przez cesarską komisję alienacyjną i stała się własnością szlachecką, a w 1686 roku w ręce szlachty przeszło też sędziostwo. Dzięki temu, że Konradów założono na żyznych glebach stał się on w czasach nowożytnych dużą, rolniczą wsią z dość liczną warstwą kmieci (około 30 – 40). W późniejszym okresie nastąpił też rozwój rzemiosła np.: piekarstwo, piernikarstwo i rzeźnictwo, a także w niewielkim stopniu tkactwo oraz wytwórstwo przędzy. Rozwijał się też lokalny przemysł drzewny, młynarski i propinacyjny, a także handel, w tym handel zbożem. Dowodziło to niewątpliwie, że Konradów był w tym czasie zamożną wsią. Działała tu szkoła katolicka, wzmiankowana po raz pierwszy w 1789 roku. Do połowy XIX wieku Konradów podzielony był na dwie części, dominialną obejmującą większą część wsi i drugą z sędziostwem, mniejszą a w 2 połowie XIX wieku został scalony. W XIX stuleciu Konradów nadal pozostawał dużą miejscowością, w związku z czym po 1885 roku stał się siedzibą urzędu stanu cywilnego. Największą liczbę ludności wsi odnotowano w 1857 roku (900 osób). W 2 połowie XIX wieku wieś znalazła się na trasach turystycznych z Lądka na Przełęcz Puchaczówkę i Śnieżnik. Miała również charakter letniskowy. Po 1945 roku Konradów został ponownie zasiedlony. Ze względu na dobre warunki glebowo – klimatyczne zachował charakter rolniczy. W latach 70–tych XX wieku ulokowano w folwarku gospodarstw rolne wchodzące w skład Agrokompleksu „Sudety”, a po jego rozwiązaniu – PGR. Okresowo działała we wsi stacja turystyczna prowadzona przez PGT „Śnieżnik”. We wsi miał zostać utworzony duży ośrodek wczasowy, lecz koncepcja ta nie została zrealizowana. Obecnie znajduje się tu kilka gospodarstw agroturystycznych. Konradów nie wyludnił się jak inne wsie w okolicy i ma ustabilizowaną sytuację ludnościową. Część ludności zajmuje się nadal rolnictwem. Za BIP Ladek. Mieszkańcy w 1937r.. [Oprac. Z.Waluś]
* * *
Nazwy polskie po 1945 r:
Konradów, wieś, pow. bystrzycki, d. niem. Konradswalde [M.P. 1947 nr 37 poz. 297, obow. od 15.03.1947 r.];
- Wygon (ad/ Konradów), pow. bystrzycki, d. niem. Kühberge [M.P. 1948 nr 78 poz. 692, obow. od 08.11.1948 r.];
- Zagórnik (ad/ Konradów), pow. bystrzycki, d. niem Hinter dem Berge [M.P. 1949 nr 29 poz. 445, obow. od 13.05.1949 r.];
- Leśniaki (ad/ Konradów), pow. bystrzycki, d. niem. Wäldchen [M.P. 1950 nr 52 poz. 588, obow. od 08.05.1950 r.];
Nazwa aktualna od 28.02.2013 r:
Konradów, wieś, gm. Lądek-Zdrój, pow. kłodzki, SIMC: 0853145 [D.U. 2013 poz. 200 - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13.12.2012 roku w sprawie urzędowego wykazu nazw miejscowości i ich części].
(Leśniaki, Wygon, Zagórnik - nie ujęte w Wykazie). Źródło: ISAP: [Wynot. Stan]
Pokaż więcej Pokaż mniej
  Obiekty

August Brokof - gospoda (dawna)

Budynek gospodarczy

Budynek nr 24a

Budynek nr 24b

Budynki gospodarcze

Dokumenty

Dom drewniany (ruina)

Domek Sudecki u Leśniczki

Dom gościnny Aga

Dom gościnny Stara Plebania

Dom nr 2

Dom nr 3 - Rybojady

Dom nr 4

Dom nr 5

Dom nr 6

Dom nr 7

Dom nr 8

Dom nr 9

Dom nr 11

Dom nr 13

Dom nr 15

Dom nr 16

Dom nr 17

Dom nr 18?

Dom nr 19

Dom nr 20

Dom nr 21

Dom nr 22

Dom nr 26

Dom nr 28

Dom nr 29

Dom nr 30 (d. gospoda)

Dom nr 31

Dom nr 32

Dom nr 34

Dom nr 35

Dom nr 36a

Dom nr 37

Dom nr 38

Dom nr 39

Dom nr 40

Dom nr 41

Dom nr 46

Dom nr 47

Dom nr 48

Dom nr 49

Dom nr 50

Dom nr 50a

Dom nr 50b?

Dom nr 51

Dom nr 52?

Dom nr 52a

Dom nr 52a

Dom nr 53

Dom nr 54

Dom nr 55

Dom nr 56

Dom nr 57

Dom nr 58

Dom nr 59

Dom nr 61

Dom nr 62

Dom nr 63a

Dom nr 65

Dom nr 66

Dom nr 67

Dom nr 67a?

Dom nr 68

Dom nr 68a? (owczarnia)

Dom nr 69

Dom nr 71

Dom nr 72a?

Dom nr 73

Dom nr 73a

Dom nr 74

Dom nr 75

Dom nr 76

Dom nr 77

Dom nr 78

Dom nr 79

Dom nr 80

Dom nr 81

Dom nr 82

Dom nr 83

Dom nr 84

Dom nr 85

Dwór Konradów

Garaż (dawna remiza strażacka)

Gospodarstwo agroturystyczne Alpaka

Josef Brauner- gospoda (dawna)

Josef Friebe - gospoda (dawna)

Josef Schindler gospoda (dawna)

Konradowski Potok w Konradowie

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Leśniaki (dawne)

Mała architektura sakralna w Konradowie

Mapy i plany

Osoby związane z Konradowem

Panoramy i widoki Konradowa

Paul Bittner-gospoda (dawna)

Plac rekreacyjny

Przystanek autobusow (dawny) nr 2

Przystanek autobusowy(dawny) nr 1

Przystanek autobusowy (dawny) nr 3

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

Sklep spożywczy

Stacja transformatorowa

Wygon (dawny)

Zagórnik (dawna kolonia)

 • Data: 1900
  komentarze: 2
  Sklep Ernsta Kolbe, kościół, wejście do Jaskini, gościniec Güttlera.
 • Data: 1933
  komentarze: 1
  W zakątku bożym https://de.wikipedia.org/wiki/Herrgottswinkel ...
 • Data: 2011-04-22
  komentarze: 0
  Domy w Konradowie.
 • Data: 2011-11-05
  komentarze: 0
  Opuszczone domostwo w lesie pomiędzy Konradowem a Trzebieszowicami. ...
 • Data: 2011-11-05
  komentarze: 2
  Ruina domu w lesie pomiędzy Konradowem a Trzebieszowicami.
 • Data: 2012-11-21
  komentarze: 0
  Ładnie położone domy w Konradowie.
 • Data: 2014-12-19
  komentarze: 0
  Droga główna w kierunku Trzebieszowic.
 • Data: 2015-10-23
  komentarze: 0
  Stacja transformatorowa przy drodze na Skowronia Górę
 • Data: 2015-10-23
  komentarze: 0
  Droga główna w kierunku kościoła.
 • Data: 2016-07-09
  komentarze: 0
  Droga główna w kierunku Lądka.
 • Data: 2016-07-09
  komentarze: 0
  Droga główna w kierunku Rogóżki.
 • Data: 2016-07-09
  komentarze: 3
  Przy drodze powstaje nowa wiata.
 • Data: 2016-07-21
  komentarze: 0
  Opuszczony budynek przy drodze główej
 • Data: 2016-07-21
  komentarze: 0
  Przepust nad potokiem na wysokości domu nr 34.
 • Data: 2016-07-21
  komentarze: 0
  Dolna część wsi.
 • Data: 2016-07-28
  komentarze: 0
  Droga główna w kierunku Trzebieszowic.
 • Data: 2016-08-03
  komentarze: 0
  Centrum wsi.
 • Data: 2016-08-03
  komentarze: 0
  Droga główna w kierunku Rogóżki.
 • Data: 2016-08-03
  komentarze: 0
  Zabudowania na zboczach Karczmiska.
 • Data: 2016-08-05
  komentarze: 0
  Konradów w pobliżu kościoła.
 • Data: 2016-08-05
  komentarze: 0
  Centrum wsi.
 • Data: 2016-08-05
  komentarze: 0
  Centrum wsi.
 • Data: 2016-08-05
  komentarze: 0
  Droga w kierunku Rogóżki.
 • Data: 2016-08-11
  komentarze: 1
  Droga główna w kierunku kościoła od strony Trzebieszowic.
 • Data: 2016-08-24
  komentarze: 0
  Droga w kierunku kościoła.
 • Data: 2017-04-25
  komentarze: 0
  Konradów.
 • Data: 2017-09-11
  komentarze: 0
  Konradów, fragment wsi.
 • Data: 2019-11-11
  komentarze: 0
  Tablica informacyjna o dziejach Konradowa.
 • Data: 2020-01-26
  komentarze: 0
  Droga główna biegnąca w kierunku Trzebieszowic.
 • Data: 2020-01-26
  komentarze: 0
  Zakład mechaniczny w Konradowie.
 • Data: 2022-08-15
  komentarze: 0
  Witacz Konradowa od strony Trzebieszowic.
 • Data: 2022-08-15
  komentarze: 0
  Konradów w pobliżu kościoła.

Konradów na innych fotografiach
 • 2014
 • 1940
 • 2016